Mobirise Website Builder

Ako správne vybrať pestovateľský substrát?

Základom efektívnej a kvalitnej pestovateľskej technológie je výber vhodného pestovateľského substrátu, ktorý je garanciou úspechu. Pri voľbe substrátu sa riadime predovšetkým pestovateľským zameraním, nárokmi jednotlivých rastlín, klimatickými podmienkami, ale predovšetkým účelom, na ktorý sa daný substrát má využívať.

Substrát svojimi fyzikálnymi, chemickými a biologickými parametrami má vytvárať vhodné prostredie na klíčenie semien, hľúz, cibúľ, pri zakoreňovaní odrezkov, pre rast a vývin vybraných rastlín resp. húb.

Kvalitný pestovateľský substrát nemá obsahovať škodcov a pôvodcov chorôb, nemá mechanicky ani chemicky poškodzovať korene, pričom musí vytvárať také prostredie, v ktorom sa rastliny, kry, stromy i huby svojimi koreňmi a mycéliom upevňujú a ich tržné produkty vyhovujú potravinárskym a iným kritériám.

Profesionálny pestovatelia spravidla nenechávajú nič na náhodu, uprednostňujú predovšetkým profesionálne substráty vysokej kvality od renomovaných výrobcov s dlhoročnou tradíciou predaja na trhu. Pričom platí jednoduchá zásada nestačí rašelinu vyťažiť a zabaliť, ale za kvalitným produktom stojí samotná firma so svojou dlhoročnou tradíciou, skúsenosťami a profesionálnym tímom, čo v konečnom dôsledku pre pestovateľa znamená istotu.

Má obsah rašeliny vplyv na vlastnosti substrátu?

Jednoznačne áno, obsah rašeliny, jej kvalita a charakter určujú vodoržnosť, vzdušný režim a do určitej miery majú vplyv na zastúpenie minerálnych látok.

Rašeliny vrchoviskové sú pomerne chudobné na obsah minerálnych látok, tvoria sa vo vyšších zemepisných polohách,, v oblasti prameňov vôd. Jej prednosťou je ľahká tvarovateľnosť a nízka biologická aktivita. Používa sa ako komponent do substrátov, substrátov na prípravu zakoreňovačov a naboptnávacích podložiek. Je vláknitej štruktúry a hnedej farby.

Slatinná rašelina sa tvorí na prameništiach podzemných vôd s vyšším obsahom minerálnych látok. Je bohatšia na živiny ako vrchovisková. Má menšiu kypriacu a vododržnú schopnosť. Je tmavohnedej farby, sypkej až drobivej konzistencie, medzi prstami je ľahko rozotierateľná, pH je slabo kyslé až neutrálne a má vyšší počet a bohatšie druhové zastúpenie mikroorganizmov..

Substráty na báze rašeliny sú veľakrát miešané s inými prímesami aby sa zlepšili jej fyzikálne vlastnosti. Samotná rašelina obsahuje veľké množstvo malých častíc ktoré po čase degradujú a tým sa radikálne znižuje nevyhnutná vzdušná kapacita. Aby sa predišlo týmto problémom, používajú sa rôzne prímesi - väčšie častice rašeliny napr. borkovaná, perlit, minerálna vlna, expandovaný keramzit. pH sa štandardne v substrátoch nastavuje vápencom.

Ako je možné, že sa v novom, čerstvom substráte nachádzali malé mušky – smútivky, dážďovky či dokonca pandravy chrústov?

V kvalitných, profesionálnych substrátoch od renomovaných výrobcov s dlhoročnou tradíciou sa s takýmto problémom nestretávame je to vylúčené, už samotný výber surovín a komponentov podliehajúcich prísnymi kritériám a kontrole vylučuje výskyt uvedených organizmov. Avšak aj z tohto dôvodu je dôležité dodržiavať podmienky skladovania ako je uvedené na balení, totižto nevhodným skladovaním u predajcu resp. zákazníka sa môžu do substrátu dostať nechcené mikroorganizmy príp. semená burín atď.

Mám možnosť takýto substrát reklamovať?

Ak sa spomínaný problém vyskytne napriek dodržaniu správnych skladovacích podmienok uvedených na obale, v tom prípade uvedený substrát nespĺňa požadované parametre a mal by sa reklamovať.

Pri dodržaní zásad skladovania, pri neporušených obaloch určite áno. Avšak je nutné brať do úvahy, že obsah hnojiva sa skladovaním zníži. Je možnosť opätovného primiešania dávky štartovacieho hnojiva.

Je naozaj rozdiel medzi univerzálnym substrátom a tým, čo je určeným napríklad na pestovanie muškátov?

Univerzálne substráty obsahujú pomerne široké rozpätie objemovej hmotnosti a koncentrácie solí vrátanie širokého rozsahu pH. Každá pestovaná rastlina má špecifické požiadavky na dané ukazovatele, preto pri výbere pestovateľského substrátu sa prvom riadime nárokmi pestovanej plodiny na dané parametre.

Obsahuje každý substrát štartovaciu dávku hnojiva?

Substráty na našom trhu obsahujú hnojivá, ktoré sú spravidla pridávané vo forme minerálnych alebo organických hnojív počas výroby. Pestovateľské substráty nižšej cenovej kategórie obsahujú veľmi malé množstvo hnojiva. Kvalitné substráty obsahujú deklarované množstvá štartovacej dávky hnojiva, ktoré podporí rast rastlín a zlepší dynamiku rastu a celkovú vitalitu rastlín. Ich množstvo je presne kalibrované podľa požiadavky rastliny.

Ak mi zostal substrát určený na výsev a množenie, môžem ho použiť aj na výsadbu balkónoviek?

Samozrejme že ho môžete využiť, len je vhodné keď sa namieša v určitom pomere so substrátom vyššej frakcie. Následne nezabudnite použiť vhodné hnojivá pri zálievke.

Ako môžem zlikvidovať starý substrát?

Starý substrát sa spravidla rovnomerne rozhodí do záhrady, ak pestované rastliny na substráte počas vegetácie neboli napadnuté chorobami, ktoré by sa mohli následne pôdou rozšíriť na pestované kultúry. Taktiež sa môže využiť pri kompostovaní.

Je rozdiel v kvalite medzi substrátom, ktorý obsahuje biohumus a substrátom s obsahom kôrového humusu?

Biohumus (Vermihum) používa sa viacero pomenovaní, je spravidla zaužívaný názov pre materiál rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, ktorý je spracovaný dážďovkami. Pre prípravu biohumusu sa využívajú aj klasické organické hnojivá napr. vyzretý maštaľný hnoj, ktorý po prechode tráviacim traktom dážďoviek má drobnohrudkovitú štruktúry vytvára agregáty jemnej frakcie a je obohatený o stimulačné látky.

Na kompostovanie pomocou dážďoviek sa využívajú tzv. kalifornské dážďovky, ktoré sú menšieho vzrastu ako dážďovka zemná, a vyznačujú sa väčšou žravou schopnosťou, v zahraničí sa využívajú aj na kompostovanie nežiadúceho dopadu. Pri aplikácii biohumusu na zeleninách nastalo zníženie hladiny dusičnanov, za súčasného zvýšenia obsahu vitamínu C. Využívajú sa aj výluhy z biohomusu na listovú aplikáciu rastlín.

Kôrový materiál pred použitím do substrátov najskôr fermentuje, čím sa zníži, resp. úplne odstráni inhibičný účinok obsiahnutých fenolových látok. Dôležité je zloženie kôrovéhu humusu a jeho komponentov, uplatňuje sa kvôli vysokej vododržnosti, pri výrobe zakoreňovačov aj pri pestovaní rôznych zelenín.

Napriek overeným priaznivým účinkom biohumusu na vlastnosti substrátu ho používajú len niektoré značky substrátov, je nutné sledovať zloženie substrátov na obale, kde je prípadný obsah biohumusu uvedený.

Má pestovateľ nejakú možnosť overiť si, či sa v substráte s mykoríznymi hubami tieto skutočne nachádzajú?

Diagnostika presného druhového zloženia a taktiež určenie počtu mikroorganizmov a mykoríznych húb je veľmi obtiažna a je to možné len v špecializovaných laboratóriách. Tieto metódy sú však pomerne finančne náročné. Pre zákazníka je pomôcka samotné zastúpenie resp. podiel svetlej rašeliny ku tmavej hnedej v pestovateľskom substráte. Svetlá (biela) rašelina sa vyznačuje širším a bohatším zastúpením mykoríznych húb v porovnaní s obsahom v tmavších rašelinách. Kvalitnejšie substráty obsahujú zložku bielej rašeliny, ktorá nielen zlepšuje štruktúru, ale tým aj podiel mykoríznych húb v substráte.

Sídlo firmy
  • Schetelig CE s.r.o.
  • Železničná 961
  • Vlčany 925 84
Kde nás nájdete
  • Schetelig CE s.r.o.
  • Dlhá nad Váhom 440
  • 927 05
Kontakt
Sme tu pre vás
  • Pondelok - Piatok
  • 8:00 - 16:00

Free AI Website Creator