Mobirise Website Builder

Záhonové desatoro

 1. Pred samotným založením záhonovej výsadby je potrebné podrobne naplánovať plochu, na ktorej sa bude záhon nachádzať a položiť si niekoľko základných otázok:

  a. aké sú podmienky - svetelné a pôdne pomery, či je naša pôda vhodná pre záhradné účely
  b. koľko chcem do výsadby investovať - závlaha, mulčovanie, vytvorenie okrajov kvôli koseniu, umelecký prvok - to všetko zvyšuje rozpočet, no je nevyhnutné pre dosiahnutie maximálneho efektu výsadby
  c. koľko času som ochotný venovať ošetrovaniu a starostlivosti o výsadby (platí jednoduchá zásada – čím viac kvitnúcich druhov, trvaliek, letničiek a cibuľovín, tým náročnejšia bude údržba)
  d. aký účel bude záhonová výsadba spĺňať - funkčná protihluková bariéra od komunikácie, plne estetická výsadba pri terase, pohľadové odkrytie plochy pre relax a vytvorenie intímneho zákutia pre knihomoľov...

  Po zodpovedaní týchto otázok si pripravíme jednoduchý nákres, najlepšie v mierke 1 cm na nákrese = jeden meter v záhrade, kde si zakreslíme tvar záhona, ktorý plánujeme založiť. Potom pristúpime k zostrojeniu plánu výsadby, na čo budeme potrebovať a vybrať si tie správne rastliny.
 2. Vhodný výber rastlinného materiálu (dreviny, trvalky, trávy, letničky) musíme zvážiť podľa nasledujúcich kritérií:

  a. Podľa ekologických a podmienok na stanovišti - slnečné pomery (slnko, polotieň, tieň), vodné pomery (sucho, vlhko - tie nemusím zvažovať v prípade, že plánujem realizáciu závlahového systému), pôdne pomery (kyslá, zásaditá) - čo sa dá v prípade potreby zmeniť.
  b. Podľa funkcie - napr.na pohľadové oddelenie rodinného domu od miestnej komunikácie (funkčná zeleň) budem voliť prevažne dreviny stĺpovitého vzrastu, najlepšie stálo zelené, ktoré počas roka zachytia čo najviac hluku a prachu, záhon pri vstupe do domu, pri terase a miestach relaxácie bude esteticky dopĺňať stavbu a vytvárať reprezentatívny charakter priestoru.
  c. Každý záhon by mal mať okrem hore uvedených kritérií aj určitú dynamiku, ktorú zabezpečíme:
    • voľbou rôznorodej druhovej skladby, kombináciou ihličnatých drevín, listnatých drevín, trvaliek, tráv.
    • výškovou gradáciou výsadby - v pozadí vyššie stĺpovité dreviny, ktoré vytvoria kulisu pre kvitnúce kríky a trvalky, prípadne pestrofarebnej solitérnej dreviny
    • postupnosťou kvitnutia - výberom druhov, kde zabezpečíme kvitnutie od skorej jari do neskorej jesene
    • ak chcem mať estetický účinok aj v ostatných ročných obdobiach - volím dekoratívne prvky (kamene, vodný prvok, socha, napájadlo...) ako súčasť záhona.

  Po výbere vhodných rastlín si ich zakreslím do svojho nákresu, aby som vedel, koľko a akých rastlín mám zakúpiť. Odporúčam len nákup certifikovaného a plne označeného zdravého rastlinného materiálu, aby neskôr nedošlo k nedorozumeniam a nenarástla nám „zakrslá“ forma borovice do obrovských rozmerov. Teraz môžeme pristúpiť k samotnej realizácii.
 3. Pred založením je potrebné plochu vyčistiť od stavebných zvyškov, invazívnej zelene a zelene, ktorá nevyhovuje nášmu architektonickému zámeru. Ak chcem na mieste ponechať nejakú peknú drevinu, bude potrebné ešte vo fáze zakresľovania si návrhu na drevinu nezabudnúť a ponechať jej priestor. A samozrejme nezabudnúť na jej ochranu pri zakladaní záhona, aby nakoniec nedošlo k jej poškodeniu, resp. zničeniu. Ak sa v priestore nachádza množstvo burín, so založením je dobre počkať a plochu niekoľkokrát ošetriť kontaktným herbicídom (roundup), skultivovať a následne znova ošetriť herbicídom, aby sme predchádzali preburineniu. V prvých rokoch po výsadbe nám to zjednoduší starostlivosť, kým sa rastliny nezapoja a znemožnia rastu burín.
 4. V tejto fáze môžeme pristúpiť k samotnej realizácii. Začneme navážkou kvalitnej záhradnej zeminy, čím vytvoríme vhodné podmienky pre zakorenenie vysádzaných rastlín a ich lepšiu ujateľnosť. Vytýčený terén v prípade zhutnenia pred navážkou zeminy rozrušíme a zabezpečíme tak prepojenie jednotlivých vrstiev. Následne urobíme terénnu modeláciu (napr. vyvýšený záhon, múrik...). Ak máme naplánované zavlažovanie záhona pomocou automatického závlahového systému, teraz je ten správny čas pre výkopové práce, umiestnenie jednotlivých komponentov, hadíc a pod. a jeho následné odskúšanie. V prípade ak nerobíme navážku kvalitnejšej zeminy bude nevyhnutné vylepšenie jej kvality
  • hnojením (maštaľný hnoj, kompost, hnojivá)
  • kultiváciou - rýľovaním, prekopaním, kyprením - rozrušením zhutneného povrchu, aby sme dosiahli optimálnu hrudkovitú štruktúru pôdy s dostatkom vzduchu, ktorý je potrebný pre zdravý rast koreňového systému a celej rastliny.
 5. Realizácia závlahového systému - tejto téme sa budeme venovať osobitne keďže sa jedná o komplexnú tému a zaslúži si samostatnú pozornosť
 6. V ďalšom kroku si vytýčime záhon podľa nášho nákresu pomocou pásma a kolíkov si vyznačíme jeho okraj. Vytvoríme lem, okraj, obrubu (napr. Tehla, dlažobná kocka, žulová kocka, drevené palisády, plastový okraj...). Platí zásada, že vrchná hrana lemu by mala byť v úrovni okolitého terénu, aby koliesko kosačky mohlo po nej plynulo prejsť a nemuseli sme okraje trávnika pracne strihať trávnikovými nožnicami alebo krovinorezom. Potom môžeme rozmiestniť rastliny a pristúpiť k samotnej výsadbe podľa nášho plánu výsadby a rastliny rozmiestnime presne ako sme si zakreslili na nákrese.
 7. Výsadba. Jamu pre výsadbu každej rastliny volíme podľa veľkosti jej koreňového balu, kontajnera. Platí zásada, že by mala byť dvakrát taká veľká ako kontajner. Každej rastline doprajeme dostatočné množstvo vody, a ak sme nerobili navážku kvalitného substrátu aj štartovaciu dávku hnojiva. Výmena pôdy len vo výsadbovej jame sa najmä pri vzrastených drevinách neodporúča, rastlina má potom tendenciu obmedziť rast koreňového systému len na výsadbovú jamu a môže dochádzať k nestabilite drevín. Pri stromoch do výsadbovej jamy vložíme drevený kôl prislúchajúcej dĺžky a priemeru, až potom zahrnieme. Priviažeme viazacou páskou.
 8. Po výsadbe záhon zmulčujeme 5-10 cm vrstvou mulčovacieho materiálu - mulčovacia kôra, drevená štiepka, drvené kamenivo frakcia 4-8 mm, obliaky rôznych frakcií. Výber závisí v prevažnej miere na Vás, od toho, čo sa Vám páči. Materiály môžeme vzájomne kombinovať - pre zvýraznenie niektorých rastlín, prípadne doplnku. Pod mulč môžeme umiestniť netkanú textíliu alebo geotextíliu, ktorá zabraňuje prerastaniu burín. Mulčovacia kôra pôsobí dekoračne, príjemne vonia a udržiava vlhko. Postupným rozkladom obohacuje pôdu o živiny. Potrebné bude jej pravidelné doplnenie až do obdobia zapojenia porastu, čím sa vytvoria podmienky nevhodné pre rast burín.
 9. Povýsadbová starostlivosť je potrebná predovšetkým pre dosiahnutie požadovaného efektu, aby sme sa mohli tešiť zo záhona čo najdlhšie. Tesne po výsadbe a namulčovaní urobíme rez vysadených drevín (zmenšenie plochy výparu). Tento rez nie je hlboký, upravuje len tvar dreviny. Hlboký rez rastlín vykonávame v období vegetačného pokoja, najlepšie skoro na jar (február - marec) po pominutí tuhých mrazov.

  Rastliny musíme v období tesne po výsadbe pravidelne polievať, odburiňovať a zabezpečovať dostatok živín. Pri kvitnúcich druhoch kríkov a trvalkách v období tvorby kvetných pukov je potrebné prihnojenie špeciálnym hnojivom s obsahom fosforu a draslíka na podporu kvitnutia. Trvalkám s ťažkým kvetenstvom hneď po vyrastení z pôdy poskytneme oporu, aby sme kvety neskôr nepoškodili a aby sme predišli poľahnutiu súkvetí k zemi. Odstraňovanie odkvitnutých kvetov je nevyhnutné pre nastolenie opätovného kvitnutia najmä pri druhoch vhodných na rez. Nevýhodou trvaliek, aj keď nám poskytnú neskutočný farebný zážitok v podobe svojich kvetov, je nutnosť ich obnovy po 8-9 rokoch po výsadbe. Trvalky môžeme voliť aj ako doplnkové druhy - na zaplnenie miesta medzi kríkmi po výsadbe, ktoré by sa zdali prázdne, kým narastú vzrastlejšie dreviny a kríky. V tom prípade po ich odumretí priestor zaplní rozrastený kvitnúci krík a trvalka nám splnila svoj účel. Na dosiahnutie ešte intenzívnejšieho efektu môžeme použiť cibuľoviny. Nie je potrebné ich každoročne vyberať ako sa donedávna predpokladalo, len v prípade ak prestanú kvitnúť - vtedy došlo k prehusteniu cibúľ, ktoré odčerpávajú z pôdy živiny.

  Kríkové druhy musíme väčšinou každý rok pravidelne strihať a upravovať ich tvar, pri kvitnúcich kríkoch je to potrebné aj kvôli dostatočnej tvorbe kvetných pukov. V prvých rokoch po výsadbe ide o výchovný rez, aby sa nám vytvorila pekná korunka.

  Stĺpovité druhy drevín si vyžadujú v zime pravidelné zväzovanie, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu stromu tiažou snehu. Ihličnaté dreviny však v porovnaní s ostatnými druhmi vyžadujú najmenej starostlivosti, musíme im len zabezpečiť vhodné podmienky (dostatok vlahy a živín). Pred zimným obdobím je dobré rastliny prihnojiť hnojivom pre vyzretie výhonov s vyšším obsahom draslíka, čím predídeme zamrznutiu nevyzretých výhonov. Toto hnojivo aplikujeme najneskôr koncom augusta, začiatkom septembra v teplejších oblastiach.
 10. Pre dosiahnutia maximálneho výsledku našej snahy môžeme do záhona umiestniť záhradné DOPLNKY:
  • dekoračné kamene, balvany, obliaky - najlepšie podľa charakteru výsadby a lokality, v ktorej sa záhon nachádza,
  • vodný prvok, fontána
  • amfora, nádoba, napájadlo pre vtáčiky
  umelecký prvok - socha z dreva, kameňa a podobne

  Tu sa už môžeme nechať unášať svojou fantáziou a vytvoriť si priestor, v ktorom sa budeme cítiť dobre a príjemne, vypustíte z hlavy všetky problémy a zrelaxujete s pocitom dobre vykonanej práce.
Sídlo firmy
 • Schetelig CE s.r.o.
 • Železničná 961
 • Vlčany 925 84
Kde nás nájdete
 • Schetelig CE s.r.o.
 • Dlhá nad Váhom 440
 • 927 05
Kontakt
Sme tu pre vás
 • Pondelok - Piatok
 • 8:00 - 16:00

Mobirise.com